SOLUCAN MAMASI NASIL HAZIRLANIR?

Dünya nüfusunun her geçen gün artmasıyla birlikte, dünyadaki atık maddeler de artmaya devam ediyor. Türkiye her ne kadar bu konunun başında olsa da atık azaltma ve atıkları geri dönüştürme konusu tüm dünyada daha da önemli hale geliyor. Özellikle geri dönüştürülebilir maddeler ve bunların başında gelen organik atıkların geri dönüşümü hem çok sağlıklı hem de doğaya değer katan bir yol olarak göze çarpıyor.

Tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü birçok ülkede tarımsal atıklar üretim alanlarında yeniden değerlendiriliyor. Toprağa yeniden değer katan ve organik bir ürün olan kompost, son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan geri dönüşümlerin başında geliyor. Hayvansal ve bitkisel atıkların belirli şartlar altında fermente edilmesiyle oluşan kompost bitkilere değerli bir yetiştirme ortamı sunuyor.

Solucan gübresi üretenler için; kompost aslında tam anlamıyla bir “Solucan Maması”. Yaşadığımız ortamdan örnek verecek olursak; toprak, kompost için en güzel örnek olabilir. Solucanların da yüz yıllardır toprakta yaşadıklarını düşündüğümüzde kompostun solucanlar için vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu görebiliriz. Ama “Gübre” söz konusu olduğunda, toprağı daha iyi besleyebilecek bir ürün ortaya koymak istediğimizden topraktan daha ziyade, verimi artırabileceğimiz ürünler ile oluşturulan kompostları “Solucan Maması” olarak kullanmak daha doğru olur.

Solucan Maması Nasıl Hazırlanır?

Solucan mamasının ana kaynağı hayvansal gübredir. Hatta; solucanları sadece fermente edilmiş hayvan gübresi ile beslerseniz, gayet verimli bir solucan gübresi elde edebilirsiniz. Ama doğadaki döngünün sağlanması ve organik madde miktarının fazla olması için hayvalsal gübre ile birlikte organik atıklar da solucan maması hazırlarken kullanılabilir.

Yani solucan maması hazırlanırken kullanılacak olan hayvan gübresinin %70, organik maddenin ise en fazla %30 oranında olması gerekir. Organik maddeleri de iki sınıfa ayırabiliriz. Bunlar karbon içeren kahverengi ve azot içeren yeşil organik malzemeler şeklindedir. Kuru yapraklar, saman, ağaç kırıntıları, talaş, mukavva, gazete kağıdı gibi malzemeler kahverengi maddeler sınıfına girerken yeşil maddeleri ise sebze artıkları, kahve posası, çim ve gübre oluşturuyor. İdeal bir karışım için organik maddelerin de 3’te 2’sinin kahverengi, kalan bölümünün ise yeşil organik maddeler olması gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey hayvan gübresinin seperatörden geçmiş olması. Yani üreden ayrışmış olması. %70 oranındaki seperatör gübresi ile %30 oranındaki organik maddeleri bir yığın haline getiriyoruz. Bu yığını ilk olarak nemli olacak şekilde suluyor ve 4-5 günde bir karıştırıyoruz. Bu karıştırma işlemi sayesinde yığın havalandırılırken, yığın içi sıcaklık etkili mikroorganizma faaliyeti için 60-65°C dolaylarında kalıyor. Bu süreç en az 45 gün olmakla birlikte yaklaşık 2 ay sürüyor.

Solucanlara vermeye hazır hale gelen kompostun (solucan maması), koyu kahverengi renkte ve toprak kokusuna sahip olması gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *