KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANLARI NASIL BESLENİR?

Kırmızı Kaliforniya Solucanları, normal toprak solucanlarına göre daha hareketli olduklarından daha fazla enerji tüketirler. Bu nedenle de daha fazla beslenme ihtiyaçları olur. Kırmızı Kaliforniya Solucanları, günlük ortalama kendi ağırlıklarının yarısı kadar besin tüketirler. Örneğin; 1 solucanın ortalama ağırlığının 0,5 gr olduğunu düşünürsek, 100.000 adet solucan 50 kg ağırlığındadır. O halde günde 25 kg mama tüketirler.

Kırmızı Kaliforniya Solucanları tükettiklerinin yarısını humus (solucan gübresi) olarak dışarı çıkarırlar. Buna göre; 100.000 adet solucan günde yaklaşık 12,5 kg gübre üretir. Bu hesaplara göre; 100.000 adet solucan 1 ayda yaklaşık 750 kg solucan maması tüketip, 325 kg solucan gübresi üretir.

Solucanlar’ın ana besin maddesi büyük baş hayvan dışkılarının seperatörlerden geçirilmesiyle elde edilen hayvan gübresidir. Bu gübreye başta çürümüş sebze ve meyve atıkları olmak üzere saman, ot, talaş, kağıt gibi maddeler de karıştırılarak solucanlara mama olarak verilebilir.

Seperatörden geçirilmiş hayvan gübresi yaklaşık 1,5 ay açık havada bekletildikten sonra solucan maması olarak solucanlara verilebilir. 1,5 aylık dönemde bekleyen hayvan gübresinin 3-4 gülük aralıklarla karıştırılarak havalanması sağlanır. Bu zaman zarfında gübrenin yağmur, kar gibi hava şartlarından da korunması gerekir. Bu nedenle hava koşullarına göre bekletilen hayvan gübresinin üstü bir branda ile kapatılabilir. İdeal olan ise yanları açık üstü kapalı bir ortam olmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *