PERMAKÜLTÜR NEDİR?

Permakültür, kelime anlamı olarak “Sürdürülebilir Tarım” (Latince; perm: sürmek, cultür: tarım) anlamına geliyor. Sürdürülebilir bir sistemde, iş yükü en aza indirilmesi, atıkların kaynak şekline dönüştürülmesi ve verimin en üst düzeye çıkartılması ile oluşan sistemler permakültür sistemler olarak adlandırılır. Aslında bir tasarım olan Permakültür’ün asıl amacı; bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek, bakımı kolay, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün olan en küçük alanda” oluşturmaktır. Bu ilkeler çiftliklerde, evlerde, bir ölçüde kentsel yerleşimlerde veya herhangi bir ortamda uygulanabilir.

Permakültür kelimesini ilk olarak 1970’lerde Bill Mollison, “kalıcı tarım” ve “kalıcı kültür” inşa etmek manasında kullandı. O’na göre permakültür; doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır. Üzerinde yaşayan insanlar ile arazinin, gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde karşılayan ahenkli bütünleşmeleridir. Mollison’a göre Permakültür tasarımı 3 ana ilkeden oluşmaktaydı.

1) Yeryüzüne özen gösterme; bütün yaşam sistemlerinin, canlı cansız bütün varlıkların devamı ve çoğalması için gerekli koşulları sağlama.

2) İnsanlara özen gösterme; insanların gıda, barınak, eğitim, tatmin edici iş ve keyifli insan ilişkilerine sahip olarak sağlıklı bir şekilde var olmaları için gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlama.

3) Nüfus ve tüketime sınır getirme; ihtiyaçların kontrol altına alarak yukarıdaki ilkeleri desteklemek için kaynaklar temin edilebilir; zaman, para veya enerji cinsinden olabilecek bu kaynaklar birinci ve ikinci ilkelerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir.

Günümüzde permakültür tasarımı birçok farklı bölgede uygulanmaktadır. Türkiye’de de “Permakültür Araştırma Entitüsü” kurulmuş ve verdiği kurslarla bu tasarımın yayılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *